Integritetspolicy

På ice-casino.se är vi engagerade i att skydda din integritet och att behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som användare.

1. Insamling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats kan vi samla in viss information om dig automatiskt, såsom din IP-adress, webbläsartyp och språk, åtkomsttidpunkter och hänvisande webbadresser. Vi kan även samla in information om ditt beteende på webbplatsen genom att använda cookies och liknande tekniker. Dessutom kan vi be dig att frivilligt lämna viss information, såsom ditt namn, e-postadress och telefonnummer, när du registrerar dig för att få nyhetsbrev eller när du kontaktar oss via e-post.

Vi kan även samla in personuppgifter från tredje parter, såsom när du loggar in med dina sociala mediekonton. Vi använder den här informationen för att förbättra din användarupplevelse och för att kunna erbjuda dig relevanta tjänster.

 • Namn
 • Kontaktinformation, inklusive e-postadress och telefonnummer
 • Demografisk information, såsom postnummer, preferenser och intressen
 • Information om dina besök på vår webbplats och hur du använder den
 • Övrig information relevant för att erbjuda dig våra tjänster

Alla personuppgifter som du lämnar till oss måste vara sanna, korrekta och aktuella.

2. Användning av personuppgifter

Vi använder de insamlade personuppgifterna för att förstå dina behov och för att ge dig en bättre service. Dessutom använder vi informationen för följande ändamål:

 • För att skicka dig information via e-post om våra produkter, tjänster eller specialerbjudanden som vi tror kan intressera dig
 • För att anpassa vår webbplats och annonser efter dina intressen och preferenser
 • För att förbättra våra produkter och tjänster baserat på din feedback
 • För att kunna kontakta dig med marknadsföring genom telefon eller e-post
 • För att analysera och förbättra användningen av vår webbplats
 • För att uppfylla våra lagliga åtaganden, såsom att svara på juridiska förfrågningar och för att förebygga bedrägeri och olaglig användning av vår webbplats

3. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter för att kunna erbjuda våra tjänster och genomföra våra marknadsföringsaktiviteter. Dessa tredje parter kan inkludera underleverantörer, reklamnätverk och analyspartners. Vi försäkrar att vi endast delar dina personuppgifter med tredje parter som har vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda och säkerställa sekretessen för dina personuppgifter.

 • Reklamnätverk
 • Samarbetspartners som tillhandahåller tjänster åt oss
 • Tredje parter för marknadsundersökningar
 • Myndigheter eller andra rättsliga myndigheter vid behov

Vi kommer inte att sälja, distribuera eller hyra ut dina personuppgifter till tredje parter utan ditt medgivande, förutom där det krävs enligt lag eller i de fall där det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

4. Säkerhet för personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Vi strävar efter att säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till dina personuppgifter och att de behandlas konfidentiellt. Dessutom använder vi säkerhetstekniker för att skydda personuppgifterna under dataöverföringar.

5. Rättigheter som användare

Som användare har du vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Dessa rättigheter inkluderar rätten att begära åtkomst till och korrigering av dina personuppgifter, rätten att begära radering av dina personuppgifter, rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och rätten att portabilitet av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

6. Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och vi rekommenderar dig därför att regelbundet granska denna integritetspolicy.

Genom att använda vår webbplats och lämna dina personuppgifter samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.