Villkor

Genom att använda webbplatsen ice-casino.se samtycker du till följande användarvillkor. Läs noga igenom villkoren innan du använder webbplatsen.

Allmänt

Webbplatsen ice-casino.se tillhandahåller information och tjänster relaterade till ämnet X (beskriv ämnet här). Användningen av denna webbplats är helt frivillig och du ansvarar själv för att använda webbplatsen i enlighet med gällande lagar och förordningar.

  • Allt innehåll på webbplatsen är ägt av ice-casino.se och är skyddat av upphovsrätt. Du får inte duplicera, distribuera, sälja eller modifiera något innehåll utan skriftligt tillstånd från ice-casino.se.
  • ice-casino.se garanterar inte noggrannheten, fullständigheten eller tillgängligheten av informationen på webbplatsen. Informationen kan vara opålitlig och användning sker på egen risk.
  • Du ansvarar för att skydda ditt användarkonto och lösenord. Du är ansvarig för all aktivitet som sker under ditt konto.
  • Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av ice-casino.se. ice-casino.se tar inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser.

Användarprofil och rättigheter

För att använda vissa funktioner på webbplatsen kan du behöva skapa en användarprofil. Genom att skapa en profil ger du ditt samtycke till att använda webbplatsen i enlighet med dessa användarvillkor.

Du får inte använda webbplatsen för att:

  • Sprida olagligt, hotfullt, trakasserande, ärekränkande eller stötande material.
  • Försöka häcka, manipulera eller på annat sätt skada webbplatsens tekniska infrastruktur.
  • Skicka oönskat eller obehörigt marknadsföringsmaterial.
  • Bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Ansvarsbegränsning

Du använder webbplatsen på egen risk. ice-casino.se och dess ägare, anställda, agenter och dotterbolag ansvarar inte för eventuell skada, förlust eller anspråk som uppstår direkt eller indirekt i samband med användningen av webbplatsen.